Prádelny a čistírny Jihlava

Výběrová řízení

Závěrkový list č. EL-20190411-1367-5
pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny

Závěrkový list č. PL-20190411-969-3
pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených služeb dodávky plynu