Prádelny a čistírny Jihlava

Ekologie

 

Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. o.  se jako společnost sama o sobě snaží provozovat svou činnost a vyvíjet své další aktivity v souladu se základními principy ochrany a obnovy zdravého životního prostředí.

Respektuje a dodržuje právní předpisy, hodnotí své vlivy na životní prostředí a dlouhodobě se snaží svou ekologickou stopu snižovat nejen na výstupech (minimalizací odpadů a jejich třídění), ale i na vstupech – snižováním spotřeb zdrojů:

  • Voda – pro technologické praní využíváme 4 vlastích vrtů, kdy po optimální úpravě na nulovou tvrdost, získáváme efekt dokonalého vyprání. V této oblasti využíváme zpětnou vodu z máchání pro předpírku (nepereme nemocniční provozy, proto tuto vodu můžeme dál využívat), nutno podotknout, že vodu využíváme maximálně (4 l/kg prádla, v domácnostech až 10 l/kg). V systému odpadní vody, je instalován výměník tepla pro předehřev vstupní vody Kvalita vypouštěné odpadní vody splňuje limity.
  • Elektrická energie – zařízení Enwox (ochrana choulostivých el. zařízení na výkyvy v síti + úspora el. energie). Výměna neekonomického strojního vybavení za kvalitnější vybavení s vyšším výkonem. V cílech naší společnosti je zapojení se v rámci dotačního programu fotovoltaika do výstavby vlastní fotovoltaické elektrárny (umístění fotovoltaických panelů a souvisejících rozvodů a dalších technologických součástí na plochých střechách provozních budov), s takto vyrobenou energií pokryjeme z 20 % spotřebu celé prádelny.
  • Plyn – obměna zastaralého parního vedení, kompletní výměna kotlů za samoobslužné, nízkoemisní s výbornou účinností spalování (úspora 25 % spotřeby plynu).
  • PER – moderní stroje s uzavřenými okruhy.
  • Spotřeba PHM – optimalizace okruhů zákazníků, sledování spotřeb na 1 t prádla, využití dopravních prostředků Euro 5 a 6.

Veškeré další kroky provádíme v souladu s přáním vlastníka – města Jihlavy, které je zapojeno do projektu Zdravé město.