Prádelny a čistírny Jihlava

Dotační programy

Snížení energetické náročnosti provozu společnosti Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013900
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020
Číslo a název výzvy: 101. kolo výzvy, Výzva III programu podpory Úspory energie
Prioritní osa 01.3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Specifický cíl 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
Celkové předpokládané výdaje: 15,876 mil. Kč bez DPH
Výše dotace ERDF: 30% celkových způsobilých výdajů projektu
Ukončení projektu: 31.12.2019

 

Cíl projektu:
Předmětem projektu jsou aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu žadatele, konkrétně opatření pro zvýšení účinnosti výroby a dodávky tepla pomocí rekonstrukce parní kotelny v průmyslovém areálu žadatele.
Cílem předkládaného projektu je realizací aktivit projektu snížit energetickou náročnost provozu podnikatelské jednotky a přispět tak k úspoře konečné spotřeby energie.
Realizace projektu má zásadní význam pro úsporu konečné spotřeby energie ve společnosti žadatele - dojde k celkové úspoře ve výši 1 059,17 MWh/rok, což představuje 17,15% roční spotřeby. Z ekologického pohledu dojde ke snížení emisí CO2 ve výši 211,241 t/r.
Odborný rozvoj zaměstnanců Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

Reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Program: PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II
Číslo a název výzvy: Operační program Zaměstnanost

 

Cíl projektu:
Obsahem kurzu je specifické vzdělávání v oblasti prádelenství, které bude realizované odborníky z této oblasti. Jednat se bude především o nové technologie pro průmyslové prádelny a technologie praní a sušení.
Ukončení projektu: 31.03.2020
Energetické úspory v areálu společnosti Prádelna a čistírna, s.r.o

Název projektu: Energetické úspory v areálu společnosti Prádelna a čistírna, s.r.o.
Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026165
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020
Číslo a název výzvy: Výzva VI. programu podpory Úspory energie
Prioritní osa 01.3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Specifický cíl 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
Celkové předpokládané výdaje: 5,488 mil. Kč bez DPH
Výše dotace ERDF: 30% celkových způsobilých výdajů projektu
Ukončení projektu: 31.3.2023

 

Cíl projektu:

Předmětem projektu jsou aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu žadatele, konkrétně opatření pro zvýšení účinnosti výroby pomocí výměny části technologického vybavení, doplnění technologie využití odpadního tepla v kotelně a instalace fotovoltaické elektrárny. Bude dosaženo úspory ve výši 3,64% a sníženy emise CO2 o 149,606 t/rok.

Cílem projektu je snížit energetickou náročnost provozu podnikatelské jednotky a přispět tak k úspoře konečné spotřeby energie.