Prádelny a čistírny Jihlava

Projekt E-Washboard

10. 3. 2021

Prádelna a čistírna Jihlava se v rámci Asociace prádelen a čistíren zapojila do přípravy projektu E-Waschboard, který je projektem financovaným ze zdrojů EU. Tento projekt má za úkol zprostředkovat vzdělávání pro pracovníky prádelen a čistíren na webových stránkách a v mobilní aplikaci. Toto vzdělávání by mělo být spuštěno na podzim roku 2021. Zaměření projetu bude především na péči o fyzické a psychické zdraví, na osobní rozvoj a na vzdělávání pracovníků v oblastech plnění a programování pracích a čistících strojů.

Více informací o projektu můžete najít na stránkách Asociace prádelen a čistíren  https://www.apac.cz/